MU Online | TEST: 13h 06/05 - OPEN: 13h 08/05

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 07:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 07:00
Boss Vàng Server 2,3 08:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 08:00
Huyết Lâu Server 2,3 08:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 12:40
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 13h 06/05 - OPEN: 13h 08/05!